КОНТАКТИ

GESTON green energy

GESTON Bulgaria е компания специализирана в дейности свързани с биомасата, различните нейни източници, машините за нейнaта преработка и отоплителни уреди за оползотворяването й.

От 2008 година ние работим, за да осигурим най-богата гама от продукти свързани с биомасата.

През 2011 направихме крачка напред като бяхме измежду пионерите в засаждането на растението за добив на биомаса Мискантус или още наричано 'слонска трева' в България, с дългосрочната цел да затворим цикъла на производство. Към момента сме основен производител на посадъчен материал от Miscanthus gignteus(Мискантус гигантеус, слонска трева).

Основен представител сме за България на едни от водещите Литовски и Китайски производители на специализирано оборудване за пелетиране и гранулиране. Представляваме и някои известни Италиански, Български и Полски производители на пелетни горелки, пелетни камини и пелетни котли - FERROLI, CANALI Design, MBZ Italfuoco, WARMTEK, Ecolinex и други за област Стара Загора (Стара Загора, Казанлък, Хасково, Чирпан, Раднево, Гълъбово, Димитровград, Нова Загора) и страната.

При нас може да откриете:

  • машини и линии за производство на пелети и гранули от дървесина, слама, сено, фуражи, торове, костилки, торф и много други
  • пелетни камини
  • биомаса от (Мискантус)
  • посадъчен материал за слонска трева (Мискантус)
и други продукти свързани с добива и оползотворяването на биомаса.

Ние работим за чиста планета без фосилни горива!