КОНТАКТИ

GESTON green energy

GESTON е българска компания специализирана в дейности свързани с биомасата, различните нейни източници, производни продукти, машини за нейнaта преработка и др.

От 2008 година работим за да промотираме биомасата като средство за устойчива и печеливша местна икономика, и даваща редица възможности за лесно започване на малък и среден бизнес

През 2011 направихме крачка напред като бяхме измежду пионерите в засаждането на растението за добив на биомаса Мискантус или още наричано 'слонска трева' в България, с дългосрочната цел да затворим цикъла на производство. Към момента сме основен производител на посадъчен материал от Miscanthus gignteus(Мискантус гигантеус, слонска трева) в страната.

Основни продукти и услуги:

  • машини и линии за производство на пелети и гранули от дървесина, слама, сено, фуражи, торове, костилки, торф и много други
  • биомаса от (Мискантус) - за мулчиране в градинарството и земеделието, за направа на пелети или като материал за био-бетон
  • посадъчен материал за слонска трева (Мискантус)
  • въглища за барбекю/скара от билки и биомаса

Крайната цел - максимално ограничаване на използването на фосилни горива!